header1.jpg
Fryske sútelaksje
Vrijdag, 8. Oktober 2021, 18:30
Hits : 45

Op freed 8 oktober fanôf 18.30 oere.

Wy komme mei de âlderwetske kroade by de doar del om Fryske boeken te ferkeapjen. By de PKN-tsjerke oan ‘e Buorren is ek in ferkeappunt. 

Graach gepast betelje, pinne is mooglik.