header3.jpg

Betekenis Straatnamen Rottevalle

Ald Daem (oude dam) Oude benaming voor enkele huizen ten oosten van De Boppeste. De eigenaren op het bovenwater hebben in ca. 1813 een dam gelegd op de plaats van het Bovenste Verlaat.

Ambachtsloane (ambachtslaan)
Het eerste woon/werkgebied van Rottevalle gerealiseerd in het aanloopgebied naar het dorp.

Arendswyk
Vernoemd naar de wyk = sloot van ene Arend(s).

Bildreed
Bild betekent hier bolliggend land, misschien uit De Leijen opgespoeld. Een reed is een zandpad.

Bildwei
Dit is het deel van de Buorren tot de grens van Tytjerksteradiel. Een oude benaming is het 'kattegat'.

De Boppeste (de bovenste)
Dit is vanouds bekend als "de Boppeste Rottefalle".

De Bosk
Oude benaming voor het hoekje, waar enkele huizen staan, ten westen van de Rydwei. Vroeger is hier bos geweest.
Nu is er nog het "Hedzerboskje" onder Opeinde.

Brouwersgrêft (brouwersgracht)
Loopt van cafetaria De Lits (vroeger Brouwershoek) tot de Bildwei.

Buorren (buurt)
Dit is de vroegere Hoofdstraat.

Efterwei (achterweg)
Bestaande oude naam, waarschijnlijk omdat deze weg buiten het dorp ligt.

De Fintsjes
De oude benaming voor de stukjes land die ongeveer liggen waar nu deze straat ligt.

Foudenswei
Afgeleid van de Foudenslânnen, de landen die eigendom waren van de fouden = voogden.

Haven
Hier was vroeger de overslag voor de scheepvaart.

Havenwei
Verbindingsweg van de Bildwei naar de Haven.

Hegedoar (hoge deur)
Oude benaming, komt al in de 17 e eeuw voor. Herkomst niet bekend.

Heidbuorren
De oude naam voor het van west naar oost lopende deel van de bocht tot de oude bijzondere school. Bestond als weg al omstreeks 1850. Op een oude kadasterkaart aangeduid als heidebuurt.

Houtigehaechsterwei
Loopt van de Foudenswei tot het begin van het dorp Houtigehage.

De Houtkamp
Hoog gelegen stuk grond aan de Lits dat door ene Harmen J. de Jong, schipper en houtkoopman uit Rottevalle (gestorven in 1882) werd gebruikt als opslagplaats voor hout om dit later per schip te vervoeren.

Kompagnonswei
Genoemd naar de "Compagnons der Rottevalster Vaarten en het Vallaat".

Master Dijkstrawei
Meester Dijkstra was van 1901 tot 1934 hoofd van de Chr. School te Rottevalle.

Master Keuningwei
Master Heine Keuning heeft veel voor het dorp betekend. Hij was Statenlid en Tweede Kamerlid en beijverde zich voor het Fries. Zo stond hij aan de wieg van de tweetalige school.

Master Kuiperswei
Jan Kuipers was een bekend persoon die van 1877 tot 1916 hoofd van de openbare school was in Rottevalle.

Master De Vrieswei
Meester De Vries was onderwijzer van 1894 tot 1935 en een vooraanstaand Rottevalster.

Mounein (moleneind)
Ligt in het verlengde van de haven en aan de Lits. Is vernoemd naar de oude standaardmolen die hier vroeger stond.

Muldersplein
Jan Mulders, vroeger postkantoorhouder, heeft veel voor het verenigingsleven betekend. Hij is ook jarenlang wethouder van Achtkarspelen geweest.

Mûntsgroppe (monnikgreppel)
Dit is de scheiding tussen Buwe-Klooster en Eastermar-Wytfean. Is wellicht aangelegd door de monniken van het Buwe-Klooster in Achtkarspelen en het klooster van Smalle Ee.

Nije Buorren (nieuwe buurt)
Verbindingsweg tussen Buorren en Kompagnonswei.

Rydwei (rijweg)
Deze naam werd al in de 17 e eeuw gebruikt voor het verlengde van de Efterwei richting Nijtap.

Skeanpaad (schuin pad)
Oud verbindingsweggetje tussen Buorren en Foudenswei.