header6.jpg

BELANGENVERENIGINGEN/-ORGANISATIES

Activiteitencommissie Rottevalle
Deze commissie bestaat uit commissieleden, geworven uit de buurtverenigingen van Rottevalle. In principe heeft ieder commissielid drie jaar zitting in de commissie. Als opvolger proberen we uit weer een andere buurtvereniging een commissielid te werven, zodat het gehele dorp op enig moment vertegenwoordigd is in de commissie.
Om die reden wordt ook vastgehouden aan een vast aantal te organiseren activiteiten, te weten:
• Gezamenlijke Sint Maartenoptocht (11 november)
• Intocht Sinterklaas (eind november)
Contactpersoon: Klaas Pool, Havenwei 13 9221 SV Rottevalle
T. 0653649610

Amnesty International
Marianne van der Wal-Goudswaard, Kompagnonswei 40, 9221 SX Rottevalle
T. 0512-341058 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bernespul Rottevalle
Contactpersoon: F. Roorda, Rydwei 6,
9221 SN Rottevalle, T. 0512-340716
Deze commissie organiseert in de laatste week van de zomervakantie een spelweek voor de kinderen van de basisschool.

BvPF "Vrouwen van Nu" afdeling Rottevalle.

De Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, is een organisatie van vrouwen met een hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse ontwikkelingen.
Elk jaar vergt het weer de nodige inspanning om het programma voor een nieuw seizoen rond te krijgen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de suggesties van de leden, zo gevarieerd mogelijk voor "iedereen", jong en oud. Het winterseizoen begint in september.
Iedere maand hebben we een bijeenkomst, dan wordt er meestal iemand uitgenodigd die de avond verzorgd, ook leden verzorgen avonden. Verder hebben we diverse vaste activiteiten zoals de handwerkgroep en een leesclub.
Ook organiseren we een gezellige doe-middag waar we onder het genot van een kopje koffie/thee creatief bezig zijn.
En tot slot zijn er een paar vrouwen die de leden een bezoekje brengen, bij ziekte of een jubileum.
Van half april tot half september fietsen we elke woensdagmiddag. Wie mee wil, moet om 13.45 uur aanwezig zijn bij de klok op het Muldersplein.
Het lidmaatschap opent de weg naar nieuwe contacten en persoonlijke ontwikkeling door deelname aan plaatselijke, provinciale en landelijke activiteiten.
Voor meer informatie kijk op de (landelijke) website: www.vrouwenvannu.nl of op
onze lokale website: www.vrouwenvannu.nl/rottevalle

Wilt u eens een avond bijwonen? U kunt als gast komen en zo kennis maken met onze bond. Als u dat wilt kunt u gerust ook een buurvrouw of vriendin meenemen.

Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze bestuursleden.
Het bestuur wordt gevormd door twee coördinatoren:

Styn Mast-v.d. Zee, de Fintsjes 45, 9221 TS Rottevalle, tel. 0512-32118
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Akkie Lindeboom-Jager, Bildreed 4 9221 SH Rottevalle, T. 0512-342223
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (de C.P.B.)
Onze vereniging komt 1x per maand bijeen, van september tot april. We hebben een afwisselend programma van zowel serieuze avonden als ontspanning. Een greep uit een willekeurig programmaboekje:
• Persofficier Oebele Brouwer uit Leeuwarden vertelt over zijn werk
• Demonstratie midwinterhoornblazers uit Oldediever
• Een reisverslag van mevrouw Bangma uit Lemmer: Zij reisde van west- naar de oostkust van Amerika, deels op de fiets en op klompen.
Verder staat er 1 x per seizoen een creatieve avond op het programma en op verzoek is er een breed scala van cursussen mogelijk. In mei maken we meestal een reisje. Vanaf mei kunt u elke week een fietstocht maken; de route wordt uitgezet door 2 leden. Bent u nieuwsgierig geworden? En wilt u meer weten? U kunt terecht bij:
Aukje Deelstra | T. 0512-341810

Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat (de Compagnons)
Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
Contactadres vanaf 1 maart 2019: Koop S. Veenstra
T. 0512-341132 of 0613553053
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
‘De Compagnons’ is de gangbare naam voor de vereniging die officieel wordt genoemd ‘De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat’.
De vereniging is in 1813 opgericht als een coöperatie van de boeren en burgers om de waterhuishouding in en om Rottevalle te regelen.
De vereniging ‘De Compagnons’ is ontstaan als de opvolger van de associatie ‘De Heeren Compagnons van de Rottevalle’ uit 1635.
Deze groep notabelen bezat de gronden en wateren rondom Rottevalle en verkocht de bovenlaag (veen) van de gronden aan veenbazen die het verkochten als brandstof (turf) en vervoerden de turf via de watergangen naar o.a. Amsterdam.
Nadat al het veen was verkocht bleef er schrale grond en heidevelden over. De watergangen werden verwaarloosd en er ontstond veel onvrede toen de Heeren Compagnons hun handen ervan aftrokken. Er viel immers niets meer te verdienen.
Op 8 juni1813 is het beheer van de waterhuishouding in en rondom Rottevalle overgenomen door de huidige vereniging ‘De Compagnons’.
Voor gezamenlijke kosten droegen de leden van de vereniging na ratio bij voor het onderhoud van de watergangen en de sluis. Het was eigenlijk een lokaal waterschap.
De leiding van de vereniging is in handen van vijf bestuursleden, zij worden ‘De Gecommitteerden’ worden genoemd.
In 1958 zijn de waterschapstaken van ‘De Compagnons’ door de overheid overgenomen.
Dat was het moment dat de doelstelling van de vereniging is gewijzigd in een vereniging die het sociaal- maatschappelijke en culturele leven van Rottevalle e.o.( het compagnonsgebied) wil bevorderen.
Jaarlijks is er een subsidieaanvraag mogelijk: deze wordt aangemeld in dorpskrant ‘it Slûske’.
De Rottevalster Compagnons kunnen als iets unieks in Nederland worden beschouwd. Alleen in Zeeland moet ook nog een Compagnonsschap bestaan.

Dorpsbelang Rottevalle
Voorzitter: Atze Bron,  De Fintsjes 59, 9221 TS Rottevalle, T. 0512-342213 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Aly de Boer, Havenwei 13, 9221 SV Rottevalle,T. 0612754301 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jan Rienk de Boer, Rydwei 2 9221 SN Rottevalle,T.0512-341222 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpskrant It Slûske
Verschijning: 6 keer per jaargang
Oplage: ongeveer 600 stuks per uitgave
Verspreiding: Jouke Douwes, tel: 0512-341198
Redactie: Hanneke Lansen Kompagnonswei 17,  9221 SW  Rottevalle
T. 0512-341155 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aanleveren kopij:
Op A5-formaat, tekst 12 cm. breed, 18 cm. Hoog.
Tekst uitvullen, d.w.z. met een rechte rechter kantlijn.
Lettertype: Times New Roman, 11 punts
Kop boven de tekst: Times New Roman  14 punts, vet gedrukt
Tussenkopjes Times New Roman  12 punts, vet gedrukt
Voor verdere informatie zie een nummer van It Slûske.

Feestcommissie Rottevalle (Stichting School- en Dorpsfeesten)
Organiseert het driejaarlijkse dorpsfeest.
Contactpersoon: Minke de Voor, Arendswyk 10 Rottevalle.
T. 0512-341040 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W. http://www.feestcommissie-rottevalle.nl

Kulturele Kommisje
Ducky Visser-van der Veen
Kompagnonswei 8, 9221 SX Rottevalle
T: 0512-341741
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpshuis It Werflân
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Hennie Meppelink, Brouwersgreft 16, 9221 SZ Rottevalle
T. 06 12561978
W. http://www.itwerflân.nl/dorpshuis
Agendabeheer: Geert Veenstra
T. 06 82508406

Natuur- en Landschapsvereniging “De Wâlden, de Marren"

M.J.M. Frieswijk,Robyntsjewei 20, 9261 XV Eastermar.
T. 0512-472102 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peuterspelen OINK It Werflân
Maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur zijn we open.
Pedagogisch medewerkers zijn Anneke van der Veen, Sigrid Hummel en Wendy de Jong.
Adres: Master Kuiperswei 1, 9221 TD in Rottevalle.
T. 0512-525583 of 06-11122923
M. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W. https://www.oink.nl/locatie/it-werflan.

Plaatselijke Commissie Doarpstsjerke Rottevalle
Voorzitter: Jellie Ewoldt, T. 342537 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Secretaris: Derek Sietses, T. 06-15886936
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:
Geart Landman T. 06-58913833
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Politie Fryslân
Buurtagent voor Rottevalle: Esther Heuzinkveld
T. 0900-8844 vragen naar Esther Heuzinkveld
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerkingsschool It Werflân
Directeur mevrouw D. Hobma
Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle
T. 0512-341796 / 06-13074704
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting "Freonen fan de Rot",
Stichting Freonen fan De Rot, Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum
T: 0519-220038 | M. 06-53489029 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W. www.derot.nl

Stichting it Hagehiem
Beheert de kantine van sportcomplex it Hagehiem. De sleutel van de AED van de kantine hangt in het magazijntje van de sportzaal in een glazen kastje.
Voorzitter: Wietse Lap, Bildwei 35
9221 SH Rottevalle
T. 0512 342645| E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Jeugdwerk Rottevalle (S.J.R.)
Margriet Hofstra, secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  T. 06-31504985 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W. http://www.sjr-rottevalle.nl; 
Bestuur: Jose de Boer, voorzitter,0630685845;Peter Pool, penningmeester, 06-38922076; Joke Bekkema, alg.lid, 06-10854960; Riekele Borger, alg. lid, 06-4613105.

Stifting It Alde Tsjerkhôf Rottefalle
De stichting heeft zich tot doel gesteld het kerkhof bij de voormalige Nederlands Hervormde Kerk (thans Doarpstsjerke genoemd) in eigendom te houden het te beheren en te exploiteren. Secretariaat: B. van Houten.
T. 0512-341493. | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Voorzitter: Bauke Benedictus, Ds. Visscherwei 68, 9233 LD  Boelenslaan, T: 0512-341475
Secretariaat: Berend van Houten,
Master de Vrieswei 1, 9221 TH Rottevalle
T. 0512-341493 | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W. http://www.dlerottevalle.nl

Voor een sterfgeval zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer (0512) 51 58 27.
Voor overige zaken kunt u contact op nemen met het secretariaat of één van de andere bestuursleden.

Unicef verkooppunt
Marianne van der Wal-Goudswaard, Kompagnonswei 40, 9221 SX Rottevalle
T. 0512-341058 E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webredactie www.rottevalle.com
Verslagen, foto's en aankondigingen voor uw activiteiten kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon: Alex de Voor
Arendswyk 10, 9221 TT Rottevalle
T. 0512-341040

Woonvorm De Compagnonsstee
Deze woonvorm is eigendom van
Woningcorporatie Accolade.